Radom woj. mazowieckie

biuro@bdklif.pl

608 654 960

SPRAWY
RODZINNE i CYWILNE

1. Zbieranie dowodów w sprawach rozwodowych – obserwacja (foto, video, inne w zależności od potrzeb), wywiad środowiskowy.
2. Sprawy alimentacyjne
3. Ustalenie miejsca zamieszkania i pracy.
4. Ustalenia składników majątku ruchomego oraz posiadanych nieruchomości. (dokumentacja fotograficzna)
5. Postępowania spadkowe.
6. Sprawdzenie opiekunki Twojego dziecka (zabezpieczenie techniczne pomieszczenia).

SPRAWY
GOSPODARCZE

1. Wywiad gospodarczy przedkontraktowy.
2. Badanie przeszłości oraz aktualnej sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta.
3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
4. Sprawdzenie wiarygodności i uczciwości przyszłych i obecnych pracowników.
5. Usługi wywiadowcze w zakresie badania aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych oraz ustalenie możliwości płatniczych dłużnika

SPRAWY
KRYMINALNE

1. Analiza materiałów postępowania karnego pod kątem zebrania dowodów pozwalających na oczyszczenie się z niesłusznych zarzutów
2. Poszukiwanie skradzionego mienia oraz weryfikacja informacji na zlecony temat.
3. Pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu materiałów do przeprowadzenia ekspertyz kryminalistycznych

WYKRYWANIE
PODSŁUCHÓW

Wykrywanie bardzo szerokiej gamy urządzeń podsłuchowych,
detekcja i lokalizacja urządzeń pracujących na różnych polach zjawisk fizycznych wykorzystywanych w niejawnym pozyskiwaniu informacji,
trzy niezależne kanały detekcji, zaprojektowane do analizy sygnałów w różnych zakresach częstotliwości - od bardzo niskich częstotliwości do mikrofali

Czytaj więcej...