Radom woj. mazowieckie

biuro@bdklif.pl

608 654 960

Wykrywanie podsłuchów

W ofercie posiadmy usługę wykrywania urządzeń inwigilujących jednym z najlepszych dostępnych na rynku sprzętem ST-031M Piranha
 • wykrywanie bardzo szerokiej gamy urządzeń podsłuchowych,
 • detekcja i lokalizacja urządzeń pracujących na różnych polach zjawisk fizycznych wykorzystywanych w niejawnym pozyskiwaniu informacji,
 • trzy niezależne kanały detekcji, zaprojektowane do analizy sygnałów w różnych zakresach częstotliwości - od bardzo niskich częstotliwości do mikrofali,
 • detekcję oraz lokalizacja transmisji radiowych takich jak:
 • analogowe podsłuchy radiowe FM, WFM, AM i hybrydowe z możliwością demodulacji audio i funkcją wspomagającą lokalizację źródła,
 • urządzenia komunikujące się w sieciach komórkowych GSM, UMTS, CDMA, 3G, 4G, LTE z rozróżnieniem sygnałów stacji BTS i poszczególnych urządzeń,
 • nadajniki bardzo wysokich częstotliwości,
 • transmitery na liniach telefonicznych,
 • podsłuchy i kamery PLC na liniach energetycznych,
 • stetoskopy radiowe,
 • ukryte kamery video wykorzystujące kanał radiowy do transmisji obrazu
 • nadajniki używane do monitorowania ruchomych obiektów (ludzi, pojazdów, towarów),
 • lokalizatory GPS,
 • nieautoryzowane stacje radiowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, telefony radiowe,
 • modemy radiowe, cyfrowe bezprzewodowe punkty dostępowe, urządzenia WiFi i Bluetooth,
 • nadajniki liniowe.
 • identyfikacja standardów cyfrowej transmisji danych (GSM, DECT, Bluetooth, WiFi itp.) wraz z rozróżnianiem i możliwością oznaczania statusów sygnałów ze stacji bazowych BTS, telefonów komórkowych,
 • sensor pola elektro-magnetycznego niskich częstotliwości umożliwia lokalizację dyktafonów i rejestratorów, które nie transmitują danych drogą radiową!,