Radom woj. mazowieckie

biuro@bdklif.pl

608 654 960

[section title=”One Сolumn” id=”section4″ wide=true css=”background-image:url(https://bdklif2.pl/wp-content/uploads/2018/11/30830dc8a00cddd82812f69ebf8ebfc3_billionphotos953527.jpg);background-repeat:repeat;background-attachment:scroll;background-position:center center;” typography=”Text {color: #ffffff;}”] [columns auto_height=1 vertical_align=”middle” add_margins=true] [column width_xs=”12″ typography=”H6 {text-align: center;}”] [text tag=”h2″ typography=”Text {text-align: center;}”]Wykrywanie podsłuchów
[/text] [text tag=”h6″]W ofercie posiadmy usługę wykrywania urządzeń inwigilujących jednym z najlepszych dostępnych na rynku sprzętem ST-031M Piranha[/text] [text tag=”ul”]
 • wykrywanie bardzo szerokiej gamy urządzeń podsłuchowych,
 • detekcja i lokalizacja urządzeń pracujących na różnych polach zjawisk fizycznych wykorzystywanych w niejawnym pozyskiwaniu informacji,
 • trzy niezależne kanały detekcji, zaprojektowane do analizy sygnałów w różnych zakresach częstotliwości – od bardzo niskich częstotliwości do mikrofali,
 • detekcję oraz lokalizacja transmisji radiowych takich jak:
 • analogowe podsłuchy radiowe FM, WFM, AM i hybrydowe z możliwością demodulacji audio i funkcją wspomagającą lokalizację źródła,
 • urządzenia komunikujące się w sieciach komórkowych GSM, UMTS, CDMA, 3G, 4G, LTE z rozróżnieniem sygnałów stacji BTS i poszczególnych urządzeń,
 • nadajniki bardzo wysokich częstotliwości,
 • transmitery na liniach telefonicznych,
 • podsłuchy i kamery PLC na liniach energetycznych,
 • stetoskopy radiowe,
 • ukryte kamery video wykorzystujące kanał radiowy do transmisji obrazu
 • nadajniki używane do monitorowania ruchomych obiektów (ludzi, pojazdów, towarów),
 • lokalizatory GPS,
 • nieautoryzowane stacje radiowe, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, telefony radiowe,
 • modemy radiowe, cyfrowe bezprzewodowe punkty dostępowe, urządzenia WiFi i Bluetooth,
 • nadajniki liniowe.
 • identyfikacja standardów cyfrowej transmisji danych (GSM, DECT, Bluetooth, WiFi itp.) wraz z rozróżnianiem i możliwością oznaczania statusów sygnałów ze stacji bazowych BTS, telefonów komórkowych,
 • sensor pola elektro-magnetycznego niskich częstotliwości umożliwia lokalizację dyktafonów i rejestratorów, które nie transmitują danych drogą radiową!,
 • [/text] [/column] [/columns] [/section] [section title=”Nature Six Columns Images” id=”section4″ wide=true css=”background-image:url(https://bdklif2.pl/wp-content/uploads/2018/11/4fb5910f39131c7c0b19d0759aa84cf8_billionphotos953527.jpg);background-repeat:repeat;background-attachment:scroll;background-position:center center;background-color:#ffffff;padding:10px;”] [columns auto_height=1 vertical_align=”middle” add_margins=false spacing_css=”height:100%;margin:0px;padding:0px;”] [column width=4 width_sm=”6″ css=”background-image:url(https://bdklif2.pl/wp-content/uploads/2018/11/aab0a61c484b71f87a3dbd9cf221a1b1_o_Zs3HnsYe2NS8HQAG6NB6zYb5S.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:center 18.67%;background-size:contain;min-height:300px;background-color:#ffffff;padding:5px;”] [/column] [column width=4 width_sm=”6″ css=”background-image:url(https://bdklif2.pl/wp-content/uploads/2018/11/edb173866bd1fb731bb6888738675124_piranha6.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:center center;background-size:contain;min-height:300px;background-color:#ffffff;padding:5px;”] [/column] [column width=4 width_sm=”6″ css=”background-image:url(https://bdklif2.pl/wp-content/uploads/2018/11/4ae27c5cdcd9f52a0f1e53f2e62ed6a2_st031mpiranha.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:center center;background-size:contain;min-height:300px;background-color:#ffffff;”] [/column] [/columns] [/section]